עברית | ENGLISH

contact-us

For any further inquiries please write us and we will get back to you as soon as possible.

debbie@servehotel.co.il
uzi@servehotel.co.il

We can also be reached by phone...

Debbie: +972-52-8477814 
Uzi: +972-50-2604004